جستجو


 

آموزش تلفظ انگلیسی English Pronunciation Course

 آموزش تلفظ انگلیسی English Pronunciation Course
( بخش آموزش زبان انگلیسی وطن دانلود )

مجموعه English Pronunciation Course یک مجموعه مفید وموثر برای یادگیری تلفظ و آواها و همچنین فونوتیک در زبان انگلیسی می باشد که برای سطح مقدماتی دانش زبان تدوین شده است و شامل 13 درس که بصورت کتاب , فایل صوتی و فیلمهای کوتاه ارائه شده است و زبان آموز را در زمینه تلفظ اصوات و آواها در زبان انگلیسی مسلط می سازد و یاد میگیرد که چگونه به مانند انگلیسی زبانان بومی روان و سلیس کلمات را ادا کند . در هر درس پس از ارائه نکات آموزشی یک سری تمرین و یک مکالمه برای یادگیری درس آمده است و با تماشای فیلمها می توان حرکت درست زبان و لبها را در ادای صحیح اصوات یادگرفت .
  


 Level: ESL learners or beginner
 Author(s): Okanagan College
 Pupblisher: OUC International
 Date: 2007
 Pages: 271
 Size: 170 Mb
 Format: PDF + MP3 + mov
 Quality: Excellent
 Language: American English
 Learn how to make your English sound fluent and smooth like a native speaker's.
 
 WHAT IS INSIDE?
 1) Level: Beginner ESL Course of Phonetics
 2) Start with 'English Pronunciation Course.doc' (MsWord 2003) with clickable links to open the related docs (pdf, mp3, mov) divided into units
 3) 13 Units (pdf+mp3+mov) with Answer Keys (pdf)
 • mp3 - 192 kBit, 44 Mhz, Stereo - 13 files altogether
 • mov - Quick Time video files - 314 x 240 - 7 files altogether
 
 Contents:
 Unit 1 - TH [Ѳ], as in THINK, BATHROOM, and TEETH
 Unit 2 - TH [ð], as in THOSE, MOTHER and SOOTHE
 Unit 3 - [l] and [r], as in COLLECT, CORRECT, LAMB, and RAM
 Unit 4 - [i:] and [I], as in SEEN and SIN
 Unit 5 - [s], [∫], and [t∫]
 Unit 6 - [v] and [w], as in Vine and Wine
 Unit 7 - [dʒ] and [ʒ], as George and Zsa-Zsa
 Unit 8 - [e] and [æ], as in BET and BAT
 Unit 9 - The Schwa [ə]
 Unit 10 - Vowel + R
 Unit 11 - [p] and [f], as in PAT and FAT
 Unit 12 - [^], [æ], [o], [e] and [a], as in tummy, Tammy, Tommy, Betty and tatami
 Unit 13 - [h], [hw] and [f], as in hail, whale and fail


خرید پستی این مجموعه

در قالب 1 دی وی دی 

قیمت با تخفیف ویژه 5800 تومان

 براي خريد روي عكس خريد پستي كليك كنيد

 
  

ديدگاه خود را ارسال کنيد