جستجو


 

اصطلاحات رایج امریکایی Whats Up American Idioms

اصطلاحات رایج امریکایی Whats Up American Idioms
( بخش آموزش زبان انگلیسی وطن دانلود )

کتاب Whats Up American Idioms کتابی است راجع به اصطلاحات زبان انگلیسی که بیش‌تر در آمریکا به کار می‌روند. در حقیقت what's up نیز یک اصطلاح است. هر اصطلاح مجموعه‌ای از کلمات است که یک معنی خاص پیدا کرده است.معنی مجموعه‌ی کلمات با مهنی تک تک آن کلمات متفاوت است. برای مثال، مجموعه‌ی کلمات What's up به معنی «تازه چه خبر؟» است، در حالی که کلمه‌ی up معنی تازه یا اتفاق نمی‌دهد، اما وقتی که با what's ترکیب می‌شود، معنی «تازه چه خبر؟» می‌دهد.
این کتاب مجموعه‌ای از اصطلاحات و عبارات رایج و متداول در گویش آمریکایی‌هاست که به خوبی می‌تواند شما را با ادبیات مردم کوچه و بازار آشنا کرده و کاری کند که حتی از مکالمات آن‌ها در فیلم‌های سینمایی کاملا سر در بیاورید.
  


What's Up? American Idioms
Book | Audio

This text helps intermediate-level ESL students understand and use 87 high-frequency phrasal verbs and verbal idioms. The idioms are presented in meaningful contexts throughout each chapter, and a variety of exercises and activities provides extensive practice with the idioms in listening, speaking, reading, and writing.
Appropriate for special classes in idioms, vocabulary, or listening comprehension, or as an ancillary text for grammar, conversation, listening, reading, or writing courses.
• focuses on high-frequency verbal idioms (e.g., grow up, get in touch with, sign up for, turn down, and take over)
• each chapter introduces 6 to 12 idioms related to a specific topic (e.g..sports, education, politics, and lifestyles)
-idioms are introduced in reading selections about contemporary topics (e.g., the Olympics, illiteracy, dieting, lifestyles)
• re-introduces the idioms in meaningful contexts in-exercises and follow-up activities, some of which draw attention to the syntactic and semantic properties of the idioms. Each chapter contains:
-warm-up exercises
-reading exercises (comprehension, inference, main idea)
-meaning exercises (the subjects and objects that are appropriate to each idiom)
-grammar exercises (prepositions and participles: the position of object pronouns)
-listening comprehension exercises (the correct placement of stress for each idiom)
-writing exercises
-conversation activities (acting it out: talk it over)
• includes two review sections that provide additional practice and allow for the integration of idioms from different chapters
• provides an answer key features stimulating photographs, some funny, others intriguing, all designed to generate discussionخرید پستی این مجموعه

در قالب 1 دی وی دی 

قیمت با تخفیف ویژه 5800 تومان

 براي خريد روي عكس خريد پستي كليك كنيد

ديدگاه خود را ارسال کنيد