جستجو


 

آموزش زبان انگلیسی Cambridge Objective FCE

Cambridge Objective FCE
( بخش آموزش زبان انگلیسی وطن دانلود )

آزمون Objective First Certificate - FCE برای کسانی مناسب می باشد که در سطح پیشرفته قادر به برقراری ارتباط به صورت کتبی و شفاهی می باشند.این آزمون برای افرادیکه تصمیم به کار یا ادامه تحصیل در کشورهای انگلیسی زبان را .دارند مناسب است.
  


 Objective First Certificate
  

ديدگاه خود را ارسال کنيد