جستجو


 

Collection of drivers for Windows 2000/XP/2003/Vista/7

http://vatandownload.com/img/dlarchive/driver.jpg
(بخش ویژه وطن دانلود)

این مجموع شامل کامل ترین و جدیدترین درایورهای Windows 2000/XP/2003/Vista/7 در دو نسخه x32/x64 با آخرین آبدیت های 2010 می باشد که برای اولین بار درایران از طریق سایت وطن دانلود انتشار یافته است.

 

این مجموعه عظیم شامل موارد زیر می باشد:

Windows 2000/XP/2003 x86:
DP Chipset wnt5 x86-32 1009
DP CPU wnt5 x86-32 1005
DP Graphics A wnt5 x86-32 1009
DP Graphics B wnt5 x86-32 1009
DP Graphics C wnt5 x86-32 1009
DP Graphics Languages wnt5 x86-32 1009
DP Graphics PhysX wnt5 x86-32 1009
DP LAN wnt5 x86-32 1009
DP MassStorage wnt5 x86-32 1009
DP Runtimes wnt5 x86-32 1008
DP Sound A wnt5 x86-32 1009
DP Sound B wnt5 x86-32 1009
DP WLAN wnt5 x86-32 1009

Windows Vista / 7 x86:
DP Audio wnt6-x86 1007
DP CableModem wnt6-x86 1001
DP CardReaders wnt6-x86 1001
DP Chipset wnt6-x86 10071
DP Gaming wnt6-x86 1001
DP Graphics A wnt6-x86 1007
DP Graphics B wnt6-x86 1007
DP Graphics Mobile wnt6-x86 1007
DP LAN wnt6-x86 1003
DP MassStorage wnt6-x86 1003
DP Modem wnt6-x86 1001
DP Monitors wnt6-x86 1001
DP Touchpad Mouse wnt6-x86 1003
DP TVcard wnt6-x86 1001
DP Webcam wnt6-x86 1001
DP WLAN wnt6-x86 10071

Windows Vista / 7 x64:
Cardreaders x64 911
DP Audio wnt6-x64 1007
DP Chipset wnt6-x64 10071
DP Graphics A wnt6-x64 1007
DP Graphics B wnt6-x64 1007
DP Graphics Mobile wnt6-x64 1007
DP LAN wnt6-x64 1003
DP MassStorage wnt6-x64 1003
DP Touchpad Mouse wnt6-x64 1003
DP WLAN wnt6-x64 10071
Gaming x64 812
Misc x64 911
Monitors x64 911

حجم:1.93  گیگابایت


 

  دانلود نرم افزار:

 

 

دانلود با لینک مستقیم:  بخش اول- بخش دوم- بخش سوم-بخش چهارم-بخش پنجم
 

   پسورد فایل فشرده : www.vatandownload.com

 

 

 

  منبع :   وطن دانلود www.vatandownload.com

 
 

 

ديدگاه خود را ارسال کنيد