جستجو


 

دانلود مستند چرا مصر باستان فرو پاشید


http://vatandownload.com/img/dlarchive/whyancu.jpg


مستند Why Ancient Egypt fell از کانال دیسکاوری به این بحث می پردازد که چرا ۴۰۰۰ سال پیش ، امپراطوری قدرتمند مصر با آن همه عظمت از هم پاشید؟ آیا مشکلات و دعواهای بین پادشاهان مصر باعث از هم پاشیدن مصر باستان شد؟ آیا اعراب خاندان های مصر را از بین بردند؟

دانشمندان امروزی یک تئوری جدید درباره از هم پاشیدن مصر باستان ارائه کرده اند و آن گرم شدن زمین است! این موضوع پیش بینی ای بر دنیای امروز ما نیز هست...


ديدگاه خود را ارسال کنيد