جستجو


 

دانلود آموزش تصویری فرمول‌ها و توابع پیشرفته در نرم‌افزار Microsoft Excel


Microsoft-Excel---Advanced-Formulas-And-Functions-Training-Video.jpg

 

 

در این آموزش تصویری به دانشی بسیار فراتر از اصول اولیه اِکسِل دست خواهید یافت. از طریق آموزه‌های موجود در این مجموعه، چگونگی کاربُردی‌تر نمودن فرمول‌ها و توابع مختلف را در برنامه‌ی Microsoft Excel به نحوی شایسته فرا می‌گیرید. این دوره‌ی آموزشی برای آن دسته از کاربرانی تهیه شده که اطلاعات پایه و اولیه‌ی نرم‌افزار اِکسِل را دارا بوده و قصد ورود به مباحث پیشرفته‌تری دارند. با به پایان بُردن آموزش‌های ارائه شده به راحتی فرمول‌ها و توابع پیشرفته‌‌ را در این نرم‌افزار قدرتمند -در زمینه‌های متنوع اعم از تجاری، کاری، درسی و شخصی- گسترش و توسعه خواهید داد.

محتوای آموزش:

1- توابع اطلاعاتی
2- توابع آماری
3- توابع مالی و تجاری
4- توابع ریاضی
5- استفاده از فایل‌های تمرینی
6- فرمول‌های پیشرفته
7- توابع متنی
8- فرمول‌ها و توابع آرایه‌ای
   فهرست کامل سرفصل ها و عناوین آموزش:

01. Welcome

How Advanced Is Advanced?

Using The Working Files

When Is A Formula A Function?02. Getting The Basics Right

Sum And Count Syntax

Accessing Unknown Function Syntax Within Excel

Referencing Entire Rows/Columns

Function Processing Order

Convert Formulas To Values In A Split Second03. Extend Your Formula Usage

Naming Cells To Improve Formula Appearance

3D Referencing

Full Absolute Referencing

Making Only Part Absolute Formula04. If And If Type Functions

The If Logical Test

Nested If Statements

Using The And, Or, And Not Functions Within If

CountIf, SumIf, And AverageIf

Multiple Criteria With CountIfs, SumIfs, And AverageIfs05. Lookup And Reference Type Functions

Looking Up Information With VLookup

HLookup

Nearest Match With VLookup

Nested Lookup Functions

Choose And Match Functions For Locating Data

Index And Match Functions For Retrieving Data06. Mathematical Functions

Varying Rounding Functions

MRound, Ceiling, And Floor For Rounding Also

Int And Mod For Integer And Remainder Values

Generating Random Numbers And Values In Excel

Password Generating Workbooks

Display Different Number Types With Roman And Arabic07. Statistics

The Middle Value With Median

Ranking Data Without Sorting

Large And Small For Retrieving Biggest And Smallest Values

A Choice Of Count Functions08. Text Functions

Extracting Data With Left, Right And Mid

Locating Data With Find, Search, Exact

Use Trim And Clean To Remove Unwanted Gaps

Combine Data From Different Cells

Changing The Case Of Text Using Proper, Upper, And Lower

Replace And Substitute In Action

Format Number Content Within Strings With Text09. Date And Time Functions

Using Today And Now Functions

How Does Excel Deal With Dates And Time

What Day Of The Week Is It?

Difference Between Network Days And Work Day

DatedIf For Time Differences

EDate And EOMonth

DateValue And TimeValue Functions10. Information And Referencing Functions

Extracting Information With Cell And Info Functions

Using IsBlank, IsOdd, IsEven, IsText, And IsNumber

IsErr, IsError, IfError, IsNA, And IfNA For Error Checking

The New IsFormula Function And FormulaText

Use Offset To Obtain Data From Related Cells

InDirect And Its Uses11. Array Formulas And Functions

What Is An Array Formula?

Use An Array Formula To Count Unique Entries

Flipping Rows Or Columns With Transpose12. Conclusion

Advanced Formula Summary

About Guy Vaccaro

نکات :

1- این آموزش به زبان انگلیسی است .

2- آموزش به صورت فیلمهای جداگانه برای هر فصل است .

3- فرمت فایلها MP4 است .

4- فایل های دانلودی قابلیت تعمیر با WinRAR در صورت دانلود ناقص را دارا می باشند.

ديدگاه خود را ارسال کنيد