جستجو


 

دانلود فیلم آموزشی How to Create an Awesome Demo Video for Your Business

http://dl99.vatandownload.com/mostafa/Image/Udemy-How_to_Create_an_Awesome_Demo_Video_for_Your_Business.jpg
 

دانلود رایگان فیلم آموزشی How to Create an Awesome Demo Video for Your Business- ایجاد تبلیغات تصویری برای تجارت با لینک مستقیم
 

How to Create an Awesome Demo Video for Your Business یک فیلم آموزشی در رابطه با آموزش ایجاد تبلیغات تصویری عالی برای تجارت می باشد که توسط کمپانی Udemy تهیه و منتشر شده است، اگر شما شرکت یا فروشگاهی دارید که بدنبال تبلیغ و برقراری ارتباط با مشتریان خود می باشید می توانید از این مجموعه آموزشی استفاده نمایید و برای محصولات خود تبلیغات تصویری زیبا و موثر بسازید، Miguel Hernandez مدرس این مجموعه آموزشی می باشد که تمام مراحل طراحی و ساخت یک تیزر و ویدئو کلیپ تبلیغاتی را به شما آموزش می دهد، در فیلم آموزشی How to Create an Awesome Demo Video for Your Business به مباحثی از قبیل فیلم های تبلیغاتی آزمایشی ، معرفی دوره ، ایجاد ویدئو تبلیغاتی برای وبسایت ، مراحل تولید ویدئو ، چه مواردی باعث جذابیت تبلغات می شود ، پنج عامل مهم برای بهتر شدن فروش ، صنعت تبلیغات ، ایجاد بنر تبلیغاتی و ... پرداخته خواهد شد، این آموزش به زبان انگلیسی و مدت زمان بیش از 10 ساعت می باشد.
  

 

مباحث این مجموعه آموزشی به همراه بخش های مختلف آن :
01. Curriculum
 Student Testimonials and Sample Demo Videos

02. Intro
 Welcome
 How to create awesome demo videos
 Why does your website need a demo video?
 The 9 Production Stages

03. Script Writing
 Learn the 5 parts of a great script
 What makes a script awesome?
 The 5 Sales Impulse Factors
 The whole advertising industry summed up
 Study Case 1: The Hipmunk demo video
 Study Case 1: Analyzing the Hipmunk video script
 Study Case 1: Analyzing the Hipmunk video script 2/2
 Hipmunk Script - All Versions
 Study Case 2: The HighlightCam Demo video 1/2
 Study Case 2: The HighlightCam Demo video 2/2
 How to apply the SUCCESS rules an independent script paragraph
 Using Excel to apply the SUCCESS rules
 Stay away from boring, aim for balance
 Applying the SUCCESS rules to a whole script
 Learn the importance of a good script ending
 Reviewing all the main points
 Section 3: Storyboarding
 Intro to Storyboarding
 Storyboarding requirements
 Creating a storyboard template
 Using Omnigraffle for Storyboarding
 Storyboard sections explained
 Drawing your Storyboard Shots
 Scanning and importing your shots
 Storyboard Samples
 Highlightcam Storyboard and Omnigraffle File
 Grumo Storyboarding Files

04. Voiceover
 Voiceover recording intro
 iPhone voiceover app demo
 Transferring voiceover from iPhone to PC via WiFi
 Background noise removal using Audacity
 Background noise removal using Soundtrack Pro
 Hiring a voiceover professional online

05. Illustration
 Hardware for Illustration
 Software for Illustration
 Creating an asset list
 Setting up Illustrator
 Project File for Illustrator Setup up
 Whiteyboard Illustrator Files
 Drawing in Illustrator
 Coloring in Illustrator
 Project Files for Coloring and Drawing in Illustrator
 Prepping assets for animation
 Project File for Prepping for After Effects

06. Animation
 Animation Software and Hardware
 Setting up an After Effects project
 What are Comps in After Effects
 Project File for After Effects Comps
 Importing Assets into After Effects
 Project Files for Importing Assets in AE
 Rigging a Character in After Effects
 Project File for Rigging a Character
 Animating a Shot in After Effects
 Project Files for Animating a Shot
 Adding Effects in After Effects
 Project Files for Effects in AE
 Creating Low-Res Previews in After Effects
 Project file for Creating Low-Res Preview
 Final Render and Video Delivery
 WhiteyBoard After Effects project

07. Sound Design
 Intro to Sound Design
 Online Stock Sound Resources
 Recording your own sound effects
 Customizing Sound Effects
 Creating a Sound Library
 Selecting the perfect Music Sound Track
 Creating your own Music
 Garage Band Demo Project Files

08. Editing
 Editing software
 Overview of Final Cut Pro
 Shortcuts and basic editing actions
 Adding the sound track and exporting the final video

09. Delivering
 Intro to Compressing and Delivering Video
 Encoding video using Quicktime
 Encoding video using MPEG Streamclip
 Encoding video using VLC
 Encoding video using Final Cut Pro
 Encoding video using Compressor
 Delivering options introduced
 Delivering video via Email
 Delivering video via YouSendIt and WeTrasnfer
 Delivering video via YouTube and Vimeo
 Delivering video via FTP
 Tracking video performance with Wistia

10. Promoting
 Intro to promoting video online
 Promoting video using YouTube
 Promoting video using Vimeo
 Promoting video using Facebook
 Promoting video using Twitter
 Promoting video using Reddit, StumbleUpon, and Digg
 Promoting video using TubeMogul
 Promoting video using WordPress and Tumblr
 Course End

ديدگاه خود را ارسال کنيد