جستجو


 

دانلود فیلم آموزشی Java Programming the Master Course

http://dl99.vatandownload.com/mostafa/Image/Blender-3D-Complete-Volume-One-Udemy.jpg
 

دانلود رایگان فیلم آموزشی Java Programming the Master Course- آموزش مهارت در برنامه نویسی جاوا با لینک مستقیم
 

Java Programming the Master Course یک فیلم آموزشی در رابطه با مهارت در برنامه نویسی جاوا می باشد که توسط کمپانی Udemy تهیه و منتشر شده است، در این فیلم آموزشی به شما مبانی حرفه برای کسب مهارت در برنامه نویسی جاوا آموزش خواهند داد. Huw Collingbourne مدرس این فیلم آموزشی می باشد که به بیان مفاهیمی مانند آشنایی با مفاهیم برنامه نویسی جاوا از ابتدا تا حال ، چگونگی استفاده از نمونه های کد منبع برای یادگیری گام به گام ، آشنایی و درک ویژگی های خاص از جاوا و بسیاری موارد دیگر خواهد پرداخت، این مجموعه آموزشی شامل بیش از 10 ساعت فیلم آموزشی به زبان انگلیسی با کیفیت 720p با فرمت mp4 می باشد، امیدواریم مورد پسند شما کاربران عزیز واقع گردد.
*فهرست سرفصل ها و عناوین آموزشی این مجموعه را می توانید در ادامه مطلب مشاهده نمایید.*
  

 

سرفصل ها و عناوین آموزشی این مجموعه :
01 : Getting Started
- Welcome to this course
- Install Java and NetBeans
- What is Java?
- Source Code Archive
- The Little Book Of Java
- How to use the demo projects in NetBeans
- Java and NetBeans
02 : First Steps in Java
- A first program - Hello world
- Making sense of Java code
- How to open a command prompt in Windows and the Mac
- How to pass arguments to a program
- How to create visual applications
- Compiling Java programs - from source code to bytecode
- Printing text at the system prompt
- Displaying text in visual controls
- Essential features of Java programs
03 : The Fundamentals of Java Programming
- Data Types and Variables
- Constants
- Design and program a calculator in NetBeans
- Packages and imports
-Type conversion
- Primitives and wrappers
- Type casts
- Numeric literals
- Automatic string conversions
- Autoboxing and unboxing
- Strings
- Types and packages
04 : Object Orientation
- What is Object Orientation?
- Classes and objects
- Class hierarchies
- How to create a subclass
- Methods
- Static methods and variables
- Classes and objects
05 : Conditional Tests and Operators
- Operators
- Arithmetic operators
- String equality
- String equality - exceptions to the rule!
- if..else tests
- switch..case
- Logical operators and Booleans
- Compound assignment operators
- Unary addition and subtraction operators
- Operators and test conditions
06 : Arrays and Collections
- Arrays
- Zero-based arrays
- Initializing arrays
- for loops
- Garbage collection
- ArrayLists
- Interfaces
- Generics
- Maps
- Type-safe HashMaps
- ArraysLists, HashMaps and generics
07 : Loops
- for loops revisited
- Enhanced for statements
- while
- while loop to read text file
- do..while
- Multidimensional arrays
- Iterating over multidimensional arrays
- break
- continue
- Disadvantages of break and continue
- Breaking out of a nested for loop
- Labelled break
- Loops
08 : Enumerated types, interfaces and scope
- Enums
- Enums and static constants
- The Enum class
- Debugging code
- Interfaces
- A custom interface
- Scope
- Local variables
- Access modifiers
- Enums and interfaces
09 : Generics and Exceptions
- Introducing Generics
- Strongly-typed lists
- Generic type parameters
- Generic classes
- Generic collections
- Overriding methods
- Overloading methods
- Exceptions
- Catching exceptions
- Exception types
- Generics and exceptions
10 : Files and Serialization
- File-handling
- Random access files
- Streams
- Serialization
- Saving serialized objects to disk
- Restoring serialized objects from disk
- Files and IO
- And finally...

ديدگاه خود را ارسال کنيد