دانلود رایگان

مطالب دسته بندی « آموزش اکسل »

آموزش تصویری Get Excel Training

آموزش تصویری Get Excel Training

کسل یک نرم افزار جامع برای کار با صفحات گسترده (Spread Sheet) است. با کمک اکسل میتوانید انواع جداول حاوی متون و اعداد را ایجاد کرده و از فرمولها و توابع ریاضی، آماری و منطقی جهت محاسبات مربوط به آنها استفاده کنید. همچنین، امکان ایجاد نمودارهای متنوع از مقادیر موجود در جدولها نیز امکانپذیر است. در صورت استفاده از قابلیتهای حرفه ای مانند ماکروها و زبان VBA میتوان گفت که Excel تقریباً برای ایجاد تمام کاربرگها و نرم افزارهای مالی و آماری راه حل مناسبی به شمار می آید.
امروز آموزش انگلیسی و تصویری اکسل  را آماده کرده ام .شما در این کتاب به صورت تصویری و کامل با اکسل  آشنا می شوید. با اینکه به زبان انگلیسی هست ولی از تصاویر استفاده شده و برای شما هم که کمی انگلیسی می دانید نیز مفید می باشد.

ادامه / دانلود
ads by GFXPedia.com

نرم افزارهای موردنیاز